Märk ja pitser

Raamatu informatsioon
Autor: Graham Hancock
Tõlkinud: Matti Piirimaa
Toimetanud: Irma Aren
Kõvakaaneline, 155x240
Sinisukk, 600 lk
EAN 9789985735688

Esialgu kümmet käsku kandvate kivitahvlite paigutamiseks määratud seaduselaegast jumaldati Vana Testamendi aegu Jumala kohalolekut tunnistava märgi ja pitserina ning tema maapealse tahte väljendajana, mis suudab kummutada mägesid, peatada jõgede voolu ja paisata põrmu terveid linnu. Ent kümnenda ja kuuenda sajandi vahel eKr kadus see Jeruusalemma Saalomoni templist, kusjuures pühakirjas pole seda millegagi selgitatud ega kommenteeritud. Nõnda sündis maailma üks suurimaid mõistatusi, mis on tänapäevani lahendamata.
Osaliselt seikluslugu, osaliselt ajalooline uuring, kirjeldab "Märk ja pitser" tavatut otsingut eesmärgiga välja selgitada kadunud seaduselaeka tõeline olemus ja selle praegune asukoht.